คำว่าโปสเตอร์ เราคงได้ยินกันตั้งแต่สมัยยังเด็กๆ โปสเตอร์ที่เรารู้จักนั้นคือการให้ความรู้ ซึ่งจะเห็นตามโรงเรียน เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเอาจริงๆ โปสเตอร์ มันคือภาพขนาดใหญ่ที่พิมพ์อยู่บนกระดาษ ลักษณะจะถูกออกแบบเพื่อเอาไว้ติด หรือแขวนบนผนังที่เราจะเห็นส่วนใหญ่